logochevmont

Chemické čistenie kotlov, ohrievačov TÚV, predohrevov a výmeníkov, chemické čistenie rozvodov ÚK.

Čistenie rozvodov ÚK je nutné previesť pred montážou drahých prístrojov pre meranie a reguláciu. Pre tieto prístroje je potrebné zabezpečiť úplnú čistotu vykurovacieho systému, ako to uvádza aj väčšina výrobcov týchto prístrojov vo svojich montážnych a záručných predpisoch. To isté platí o pripájaní nových kotlov a výmenníkov ku starým rozvodom. Minerálne nánosy a biomasa sa cirkuláciou zhromaždia v trubkách kotla, čím spôsobia jeho poškodenie a tým i skrátenie jeho životnosti.

Pasiváciu nových energetických zariadení a rozvodov ÚK

Pasiváciou nových energetických zariadení a rozvodov Ú K pred spustením do prevádzky (pasiváciou sa vytvorí ochranný film, ktorý chráni potrubia pred koróziou a spomaľuje tvorbu nánosov a biomasy).