logochevmont

Chemická úprava vody

Čo je úprava vody reverznou osmózou?
Reverzná osmóza je efektný spôsob úpravy pitnej vody, pri ktorej sa odstraňuje až 98 % všetkých kontaminantov. Reverzná osmóza pracuje na princípe polopriepustnej membrány. Molekuly väčšie ako molekuly vody neprejdú cez osmotickú membránu, takže membrána prepustí molekuly vody, avšak neprepustí rôzne prímesi a nečistoty, ktoré odvedie zvyšná voda do odpadu. RO sú v bohatej  ponuke pre priemyselné využitie  ako aj domácnosť s možnosťou zabudovania do kuchynských drezov.

reverznaosmoza

Reverzná osmóza,ušijeme Vám ju na mieru.